តើអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផលនាំចេញមានសរសេរលើសពី២ភាសា?

តាម​ធម្មតា​ការ​លក់​ផលិតផល​គឺ​ទាក់ទង់​នឹង​ការ​វេចខ្ចប់​ជានិច្ច ដែល​តាម​បទ​ពិសោធន៍​ជាក់ស្តែង ការ​លក់​ផលិតផល​ទៅ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​គឺ​មាន​ការ​ជជែកគ្នា​ជាមុន​ទៅ​លើ​សំបក​វេចខ្ចប់ ដូចខាងក្រោម :

Continue Reading

តើបងប្អូនដឹងរឺទេ​គុណភាព​អង្ករ​សំរាប់នាំ​ចេញ​ត្រូវ​បាន​មើល​ទៅ​លើ​​ចំនុច​អ្វី​ខ្លះ?

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសកសិកម្ម ពិសេសដំណាំស្រួវ​ ដែល​កិន​ជា​អង្ករសំរាប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ អន្តរជាតិ។ តែ​ភាគ​ច្រើន​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​យើង​មិន​បាន​ដឹង​ពី​ថា​តើ​គេ​មើល​គុណភាព​អង្ករ​លើ​ចំនុច​អ្វីខ្លះនោះ​ទេ។ថ្ងៃនេះ​ អេមរុ រ៉ាយស៏​នឹង​ជូន​ជា​ចំនេះ​ដឹងមួយ។

Continue Reading

តើ​អ្នក​​ដឹង​ទេ​ថា​អង្ករ​ដែល​នាំ​ចេញ​ត្រូវ​មាន​ឯក​សារ​អ្វី​ខ្លះ ?

ក្នុង​ការ​នាំ​ចេញអង្ករ​ត្រូវ​មាន​ដំណាក់​កាល​ច្រើន​គួរសម​​ដែរ​​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ធ្វើ​ឯកសារ​នាំចេញជា​មួយ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ នឹង​​ឯកជន។

Continue Reading