តើបងប្អូនដឹងរឺទេ​គុណភាព​អង្ករ​សំរាប់នាំ​ចេញ​ត្រូវ​បាន​មើល​ទៅ​លើ​​ចំនុច​អ្វី​ខ្លះ?

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសកសិកម្ម ពិសេសដំណាំស្រួវ​ ដែលកិនជាអង្ករសំរាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ អន្តរជាតិ។ ​តែភាគច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបានដឹងពីថាតើគេមើលគុណភាពអង្ករលើចំនុចអ្វីខ្លះនោះទេ។ថ្ងៃនេះ​ អេមរុ រ៉ាយស៏​នឹងជូនជាចំនេះដឹងមួយ។ មុននឹងអង្ករអាចនាំចេញទៅបានគេពិនិត្យទៅលើ ៖

 • កំរិតបាក់នៃអង្ករគិតជា %(Broken)
 • ភាពសុទ្ធ % (Purity)
 • ​​​​​​​ប្រវែងគ្រាប់ជាមធ្យមគិតជាមីលីម៉ែត្រ (Grain Length )
 • សំនើមក្នុងគ្រាប់គិតជា % (Moiture )
 • កំរិតប៉ូលា (Milling Degree)
 • ​​​កំរិតគ្រាប់លឿង គិតជា% (Yellow/Discolor)
 • គ្រាប់ស្អុយ %​(Damage)
 • គ្រាប់សរ ពោះ %(Chalky)
 • គ្រាប់ក្រហម​ រឺឆ្នូតក្រហម%(Red /Red steaked)
 • គ្រាប់ខ្មៅតូច %(peck kanel )
 • គ្រាប់មិនទាន់ទុំ %(Immature Green)
 • សត្វល្អិត (insects)
 • សមាសធាតុផ្សេងៗមិនមែនអង្ករ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *